Zhenjiang Huangxu Anchor Chain Co Ltd

Huangxu Town
Zhenjiang 212142 
China (PR)
Tel: + 86 511 8523 0857
Email: sale@zj-chain.cn
Web: www.zj-chain.cn/en/about.asp

Zhenjiang Huangxu Anchor Chain Co Ltd is listed under:
» Chain Wire 0013  » Chain - Ferrous 3308  » Chain Welding 1212  » Testing Machines - Chain & Rope 1278